skip to Main Content

Truckförarutbildning A+B

Utbildning på låglyftande plocktruck, låglyftande ledtruck, ledstaplare, sitt- & ståstaplare, höglyftande plocktruck, skjutstativtruck, fyrvägstruck, smalgångstruck samt motviktstruck.

Truck utbildning enligt TLP 10 är nödvändigt för alla som använder truck i arbetet- oberoende om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. Våra kurser ger truckföraren de kunskaper som behövs  för att köra säkert och minska skador.

Priset inkluderar kostnad för kursmaterial & certifikat 600 kr

Kurslängd:
3 dagar

Tid:
08:00 – 16:00

Pris per deltagare:
6 100 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Tidsåtgång:
2 dagar teori och 1-2 dagars praktisk körning.
Praktisk tidsåtgång per elev beror på elevens förkunskaper.

Truck A: 2 dagar, 1 dag teori och 1 dag körning. (Se mer info under Truck A)

Samtliga truck- hjullastarutbildningar omfattar kunskaper och färdigheter inom:

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Trafiklagar och -bestämmelser
  • Truckens konstruktion
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
  • De vanligaste trucktyperna och deras manöverorgan
  • Hantering av hälso- och miljöfarligt gods
  • Säkerhetskontroll och dagligt underhåll
  • Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt
  • Företagsinterna trafik- och säkerhetsbestämmelser
  • Logistik och ekonomi
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top