skip to Main Content

Truckförarutbildning A

Utbildning på låglyftande plocktruck, låglyftande ledtruck, ledstaplare, sitt- & ståtruck, åklåglyftare.

Truck utbildning enligt TLP 10 är nödvändigt för alla som använder truck i arbetet oberoende om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. Våra kurser ger truckföraren de kunskaper som behövs för att köra säkert och minska skador.

Priset inkluderar kostnad för kursmaterial & certifikat 600 kr

Kurslängd:
2 dagar

Tid:
08:00 – 16:00

Pris per deltagare:
4 250 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

A-utbildning enligt läroplan TPL 10 omfattar trucktyper såsom låglyftande plocktruck, ledstaplare med eller utan åkplatta samt låglyftande åktruck (stående eller sittande).

Utbildningsintyget har en lämplighetstid på 5 år och förnyas med en repetitionsutbildning inom giltighetstiden.

Samtliga truck- och hjullastarutbildningar omfattar kunskaper och färdigheter inom:

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Trafiklagar och -bestämmelser
  • Truckens konstruktion
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
  • De vanligaste trucktyperna och deras manöverorgan
  • Hantering av hälso- och miljöfarligt gods
  • Säkerhetskontroll och dagligt underhåll
  • Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt
  • Företagsinterna trafik- och säkerhetsbestämmelser
  • Logistik och ekonomi
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

08-09 oktober, 08:00 - 16:00
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top