skip to Main Content

Ställningsbyggande upp till 9 meter

Arbetsmiljöverket har beslutat att de som bygger, ändrar och river ställningar ska ha en godkänd utbildning som är styrkt med ett utbildningsbevis. Detta eftersom det varje år sker allvarliga olyckor från byggnadsställningar.

Utbildningen vänder sig till dig som monterar eller hanterar alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 och 9 meter men även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt ställningar.

Kurslängd:
1 dag

Tid:
08:00 – 16:00

Pris per deltagare:
2 800 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2013:4 säger att de som utför arbetet med att montera, förändra eller demontera en ställning ska ha genomgått teoretisk utbildning för det arbete som ska utföras och ha tillräcklig kunskap om de risker detta medför. Även arbetsledaren ska ha tillräcklig teoretisk kunskap och erfarenhet av sådant arbete och således ha genomgått utbildning om ställningsbyggnad.

Ställningsbyggnad upp till 9 meter ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en höjd på maximalt 9 meter.

Kursen består av en dags teori och avslutas med ett prov. Vid godkänt prov får du ett utbildningsbevis som är livslångt. Den här utbildningen genomför vi i samarbete med Stockholms Byggmästareförening

Innehåll:

  • Lagar och föreskrifter
  • Dimensionering
  • Lastklasser
  • Ställningstyper etc.
  • Infästningar
  • Material
  • Monteringsanvisningar
  • Utföreande
  • Personligt skydd
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

27 november, 08:00 - 16:00
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top