skip to Main Content

Egensotning

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Kurslängd:
0 dagar

Tid:
17:00 – 21:00

Pris per deltagare:
700 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

I samarbete med Brandskyddsföreningen Gotland och Boss Brand & Sjösäkerhet AB.

 

 

 

Innehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningsteknik
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top