skip to Main Content

Skylift

Enligt Arbetsmiljölagen måste arbetstagaren ha den utbildning och certifiering som behövs och veta vad hen har att iaktta för att undgå risker i arbete med skylift och andra mobila plattformar.

Denna utbildning omfattar såväl teori som praktik och utförs enligt SS-ISO 18878:2004 samt Liftläroplanen (LLP). Utbildningsbeviset gäller i upp till 5 år och enligt LLP krävs en repetitionsutbildning som måste genomföras innan giltighetstiden gått ut.
Teoridelen genomförs på Regementsgatan 2 AVAR. Den praktiska delen genomförs på annan plats där erforderliga maskintyper finns och kan framföras.
Priset inkluderar kostnad för kursmaterial & certifikat 600 kr

Kurslängd:
1 dag

Tid:
07:00 – 16:00

Pris per deltagare:
3 200 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Arbetsgivarens skyldigheter vad gäller utbildning av användare av mobila arbetsplattformar står i Arbetsmiljölagen, AML: Kap 3.3 §. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållande, under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Ur kursinnehållet:

  • Olika typer av arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert arbetssätt
  • Lagar och arbetarskydd
Certifikat utfärdas.
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

11 november, 07:00 - 16:00
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top