skip to Main Content

Skylift – Repetition

Enligt Arbetsmiljölagen måste arbetstagaren ha den utbildning och certifiering som behövs och veta vad hen har att iaktta för att undgå risker i arbete med skylift och andra mobila plattformar.

Enligt Liftläroplanen (LLP) krävs en repetitionsutbildning för mobila arbetsplattformar. Denna repetitionsutbildning måste genomföras innan giltighetstiden har gått ut. utbildningen fördjupar sig i avsnitten kring riskhantering och säkerhet och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Priset inkluderar kostnad för kursmaterial & certifikat 600 kr

Kurslängd:
1 dag

Tid:
07:00 – 13:00

Pris per deltagare:
2 300 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Arbetsgivarens skyldigheter vad gäller utbildning av användare av mobila arbetsplattformar står i Arbetsmiljölagen, AML: Kap 3.3 §. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållande, under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Ur kursinnehållet:

  • Olika typer av arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert arbetssätt
  • Lagar och arbetarskydd
Certifikat utfärdas.
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

11 november, 07:00 - 13:00
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top