skip to Main Content

Säkra lyft

Olyckor och tillbud förknippat med tunga lyft är många och ibland med mycket tragisk utgång. Nästa alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Man ha kopplat fel, lyft fel, inte kontrollerat lyftanordningar eller lyftredskap.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. 

Tiden på utbildningen beror på företagets behov. 

Enbart Lastkoppling ca 1/2 dag

Köra kran ca 1 dag teori och 1 dag praktik

 

Kurslängd:
0 dagar

Tid:
08:00 – 

Pris per deltagare:
2 200 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23853:2006 samt riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi).

Enbart Lastkoppling 1/2 dag

Köra kran 1 dag teori och 1 dag praktik

Kursinnehåll:

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker m.m.
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top