skip to Main Content

Röjsågsutbildning RA

Olyckor med röjsåg förekommer allt för ofta. Enligt Arbetsmiljölagen skall därför alla som använder röjsåg, på uppdrag av annan än sig själv, ha dokumenterad utbildning.

Ta Röjsågskörkortet som bevis på att du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen, så att arbetet blir säkert, roligt och mer effektivt. En utbildning där vi blandar teori och praktik, avslutar med teoretiska och praktiska prov i enlighet med Säker skog.

Priset inkluderar kostnad för kursmaterial & certifikat 400 kr

Kurslängd:
2 dagar

Tid:
08:00 – 17:00

Pris per deltagare:
4 500 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som t ex arbete med grästrimmer och röjning av sly (under 2 m).

 

Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara uppsågning för röjsågskörkortet nivå RT enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Deltagarna skall medtaga: 

Hörselskydd, visir, arbetskängor, handskar, varseljacka alt jacka och reflexväst, röjsåg, bensin & olja, första förband.

 

Kursinnehåll:

 

– Säkerhetsregler

– Röjsågens konstruktion och funktion (översiktligt)

– Tillbehör och utrustning för olika slags arbeten

– Inställning av röjsåg och sele

– Arbetsteknik, praktiska övningar

– Teoretiskt och praktiskt prov

– m.m.

Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

08-09 oktober, 08:00 - 17:00
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top