skip to Main Content

Motorsåg AB

Nivå A+B

Nivå A syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Nivå B syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt). 

Utbildningen genomförs i Lummelunda Lundbjärs 222.


Vi kan även anordna fortsättnings kurser som t.ex motorsåg C.

Priset inkluderar kostnad för kursmaterial & certifikat 500 kr

Kurslängd:
4 dagar

Tid:
07:30 – 15:30

Pris per deltagare:
7 700 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

En utbildning där teori och praktik varvas och som avslutas med teoretiska och praktiska uppsågningsprov i enlighet med Säker skog.

Kursdeltagaren skall ha egna maskiner och tillbehör samt personlig skyddsutrustning.

Kursinnehåll:
– Säkerhetsregler
– Motorsågens konstruktion och funktion
– Skötsel och vård, säkerhetskontroll av motorsåg
– Filning av kedja
– Arbetsteknik och praktiska övningar
– Enklare apteringsregler
– Teoretiskt och praktiskt prov
– m.m.
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

05-08 november, 07:30 - 15:30
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top