skip to Main Content

Ledarskap & Medarbetarsamtal

  • Utbildningen belyser bland annat försvar och motstånd vid förändringsarbete.

  • Att hantera förändrade förutsättningar och förändringar.

  • Kommunikation och kommunikationsdjup.

  • Medarbetarsamtal, hur och varför?

  • Svåra samtal och feedback.

  • Ditt år som ledare, hur ser det ut?

  • Praktikfall av svåra situationer.

Kundanpassad utbildning

Kurslängd:
2 dagar

Tid:
09:00 – 16:00

Pris per deltagare:
5 990 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Utbildningen blandar både erfarenhets- och verklighetsbaserad inlärning och bygger bland annat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter vilka utgör grunden för utbildningens pedagogik. De nya insikterna fortsätter i den egna vardagen och på sin arbetsplats. Tempot är intensivt, men med rika tillfällen till reflektion i gruppen. utbildningen blandar korta teoriavsnitt, gruppövningar med reflektion och diskussion.

Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

04-05 december, 09:00 - 16:00
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top