skip to Main Content

Heta Arbeten

Utbildning för alla som arbetar med brandfarliga, heta arbeten.

Exempelvis svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol eller sliprondell samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Certifikatet skall förnyas vart 5:e år.

Priset inkluderar kostnad för kursmaterial & certifikat 1,000 kr.

Kurslängd:
1 dag

Tid:
08:00 – 15:30

Pris per deltagare:
3 150 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

I samarbete med Brandskyddsföreningen Gotland och Boss Brand & Sjösäkerhet AB.

 Brandskyddsföreningen Gotland

Boss Brand Sjösäkerhet

“Heta Arbeten” är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Det kan vara arbete med svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning med låga eller hetluft, arbete med sliprondell och andra arbeten som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnistor.

Varje år inträffar ett antal kostsamma bränder på grund av heta arbeten. Detta kostar försäkringsbolag och företag stora summor i ersättningar och stilleståndskostnader. Försäkringsbranschen kräver därför, sedan ett antal år, att alla entreprenörer som arbetar med tillfälliga heta arbeten, skall ha, utbildning i Heta Arbeten.

Kursen genomförs enligt de krav som Svensk Brandförsvarsföreningen och försäkringsbolagen utarbetat gemensamt för säkerhetsregler i Heta Arbeten för Tillståndsansvariga.

Certifikatet skall förnyas vart 5:e år.

Kursinnehåll:

– Statistik/inträffade händelser
– Ansvarsfrågor/ersättningsregler
– Säkerhetsregler/tillstånd
– Grundläggande brandskydd
– Brandfarliga/explosiva varor
– Brandfarliga vätskor
– Definitioner
– Praktisk förevisning av brand i gasol
– Praktiskt handhavande av släckutrustning (handbrandsläckare)
– Brand i kläder m.m.

När kursen är avklarad genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar därför att du tar med dig något av detta till kursen.
Vid godkänd kunskapstest erhålles SBF:s certifikat.

Utbildningsplats:

BOSS Brand & SjösäkerhetAB.
Broväg 112 
621 73 Visby, (strax innan brandstationen, från stan räknat).


Visa på karta 

Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

29 oktober, 08:00 - 15:30
Visby
Platser kvar
26 november, 08:00 - 15:30
Visby
Platser kvar
17 december, 08:00 - 15:30
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top