skip to Main Content

Grundläggande redovisning

Kurs för dig som skall börja sköta den löpande bokföringen för ett företag eller för dig som har bokfört ett tag men vill förstå vad och varför.

Kurslängd:
4 dagar

Tid:
08:30 – 16:00

Pris per deltagare:
6 850 SEK exkl. moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Du lär dig bokföra manuellt och med dator i SPCS Visma Adm. Vi går också djupare in på bokföring av löner, sociala avgifter, moms, skattekonto samt hur man fyller i skattedeklarationen.

Innehåll:

Dag 1-2:
Grundläggande begrepp, samband mellan resultat- och balansräkning, bokföringslagen, princip för dubbel bokföring, kontoplaner, dagbok/huvudbok, manuell bokföring, betalningsrutiner, fakturering, moms, avdrags-/ej avdragsgilla kostnader, arbetsgivar- & momsdeklaration.

Dag 3-4:
Databokföring i Visma SPCS Administration, upplägg av företag, kontoplaner, ingående balans, bokföring, rättelser, momsrapportering och övriga rapporter samt igångsättning av den egna bokföringen om man så önskar.

Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top