skip to Main Content

Asbets, information

Asbestens hälsorisker och förekomst.

Målgrupp: Alla som är arbetsledare, förvaltare, fastighetsägare eller arbetstagare så som hantverkare, vaktmästare, städpersonal, fabriksanställda som arbetar i fastigheter med asbest (fram till 1982) m.fl.

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren kunskaper om asbestens egenskaper och hälsoeffekter. Kunskap om ansvar kopplat till upphandling, inventering och sanering.

Kurslängd:
1 dag

Tid:
08:00 – 12:00

Pris per deltagare:
2 200 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Kursmål:

  • Känna till gällande föreskrifter och lagstiftning rörande asbest.
  • Känna till byggherrens ansvar, inventering och AMP. Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas.
  • Insikt om hälsorisker med asbest.
  • Medicinska kontroller.

Efter genomgången godkänd kurs skall deltagaren erhålla ett kursintyg.

Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top