skip to Main Content

Asbets - Grundutbildning

För alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Kurslängd:
2 dagar

Tid:
08:00 – 16:00

Pris per deltagare:
9 950 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Omfattning:

Efter genomgången godkänd kurs skall deltagare erhålla ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll skall framgå. För att uppnå kompetens enligt Särskild utbildning kan kursen kompletteras med ytterligare två dagar, om möjligt hos samma utbildningsgivare.

Syfte:

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 

Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top