skip to Main Content

Arbetsmiljö-BAM/SAM

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1.

Syftet är att du som företagare får kunskap om hur du på ett effektivt och enkelt sätt skall kunna genomföra det arbetsmiljöarbete som förväntas av dig.

  • Vad innebär SAM och BAM?

  • Olika roller och ansvar

  • Riskbedömning

  • Tillbudsrapportering

Kurslängd:
2 dagar

Tid:
09:00 – 16:00

Pris per deltagare:
5 990 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

Upplägget är upplevelsebaserad- och erfarenhetsbaserad pedagogik där korta teoriavsnitt varvas med grupp övningar reflektion och diskussion. Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg på avslutad kurs hos oss.

.
Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

07-08 november, 09:00 - 16:00
Visby
Platser kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top