skip to Main Content

AMS under 1000v

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna utföra arbete med spänning på ett ur elsäkerhetssynpunkt betryggande sätt enligt arbetsmetoden arbete med spänning: isolerhandskmetoden. Under kursen går man igenom kraven som ställs av Elsäkerhetsverkets föreskrifter, samt hur man uppfyller dessa krav genom tillämpning av den senaste utgåvan av Svensk Standard SS-EN 50110-1, som släpptes 2014

Kurslängd:
2 dagar

Tid:
08:00 – 16:30

Pris per deltagare:
9 100 SEK exkl moms

På heldagsutbildningar ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med kaka i avgiften om inget annat anges.

KURSBESKRIVNING

 

– ELSÄK-FS 2006:1

– SS-EN 50110-1: Skötsel av elanläggningar

– Riskhantering

– SS-EN 60900: Utförande av handverktyg för AMS-arbete

– SS-EN 60903: Utförande av isolerhandskar

– SS-EN 61112: Utförande av isolerande dukar

– Praktiska laborationer av arbete med spänning

 

Anmäl intresse för framtida kursdatum

Välj datum och boka:

17-18 oktober, 08:00 - 16:30
Visby
En plats kvar
Anmäl intresse för framtida kursdatum
Back To Top